FRI FRAKT
SNABBA LEVERANSER
MER ÄN 1 MILJON NÖJDA KUNDER
Valuta
USD ($)
GBP (£)
EUR (€)
SEK (KR)
USD ($)
Språk
Svenska
Nederlands
English
Svenska
Français
Español
Deutsch

Det här är Oljud

Alla avskyr vi olika typer av oljud (de flesta av oss iallafall), men de flesta människor vet inte riktigt vad oljud egentligen är, eller om det finns en skillnad mellan oljud och ljud. Låt oss gå igenom grunderna med oljud!

Oljud och Ljud
Vad är skillnaden mellan oljud och ljud? Egentligen finns det ingen riktig skillnad. Oljud är en subjektiv upplevelse av ljud. I allmänt bruk brukar oljud kallas buller, och refereras som oönskat ljud. Buller kan vara allt från lågt men irriterande, till högt och skadligt.

Vardagsbuller
Förr i tiden ansågs tunga höga ljud från industriarbete vara anledningen till att människor skadade sin hörsel. Numera är det "vardagsbullret" i dagens samhälle som anses vara den största källan. Vi utsätts för buller mer eller mindre var vi än är, våra öron får aldrig vila, och vi kan inte heller stänga av dem.

Det dagliga bullret omfattar det buller du upplever varje dag: i trafiken, på bussen eller tåget, grannar som spelar för hög musik, skällande hundar. Listan kan göras lång. Studier visar att mer än två miljoner människor i Sverige störs av buller från vägtrafiken. Buller är ett också stort problem för många arbetsplatser - inte bara inom industri och bygg, men även inom jordbruk, kontorsarbete, restauranger, barer, gym och skolor, för att nämna några.

Effekter av oljud
Studier visar att buller har effekter på människors hälsa och välbefinnande. Många människor upplever trötthet, stress och inlärningssvårigheter, när de utsätts för buller. Det är heller inte bara en säkerhetsfråga i många situationer, det påverkar också livskvaliteten. Hörselnedsättning/sjukdom och tinnitus kan vara en direkt följd för någon som utsätts för mycket buller.

Lösningar för att undvika oljud
Det finns mycket att göra för att bekämpa vardagsbuller, till exempel ny teknik, forskning och att informera om riskerna. I en perfekt värld skulle detta vara tillräckligt. Men faktum är att fler och fler människor får hörselskador och tinnitus, och antalet växer snabbt. Det bästa och enklaste sättet att skydda sig är att alltid använda hörselskydd när man befinner sig i högljudda och bullriga miljöer.